Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3716 f52c 500
Reposted fromteijakool teijakool viabarszczowa barszczowa
A teraz… teraz to sobie myślę, że najważniejsze, żeby człowiek miał w życiu kogoś takiego, przy kim nie musi otwierać ust, jeżeli nie chce. Kogoś takiego, komu nawet nie musi niczego tłumaczyć, bo ten ktoś po prostu wie. Rozumie. I niczemu się nie dziwi.
— Marta Kisiel
me
Reposted fromtwice twice viafxckyox fxckyox
W istocie nienawidzę tych innych, którzy ograbiają mnie z mojej samotności, a zarazem nie oferują mi prawdziwego towarzystwa.
— I.D.Yalom, Kiedy Nietzsche szlochał
Reposted fromtwice twice viafxckyox fxckyox
8273 8980
Reposted fromtayfun tayfun viafxckyox fxckyox
Wszystko, co kiedykolwiek kochałeś, odrzuci Cię albo umrze.
— Chuck Palahniuk, Fight Club
Reposted frommhsa mhsa viafxckyox fxckyox
Your room is not your prison.
You are.
— Sylvia Plath
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viafxckyox fxckyox
2737 4e9a
Reposted fromphilomath philomath viafxckyox fxckyox
3477 e528 500
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
4016 0867
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin
6162 8c56
Reposted fromc4tnot3s c4tnot3s viairmelin irmelin
7717 260d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
A dziś jesteś bardziej obcy niż kiedykolwiek.
Reposted fromwetryagain wetryagain viafxckyox fxckyox
  Przyzwyczaić się do czytania książek – to zbudować sobie schron przed większością przykrości życia codziennego.
— William Somerset Maugham
Reposted fromIriss Iriss viafxckyox fxckyox
Nie chcę na to patrzeć. Nie chcę już patrzeć. Nie chcę w ogóle mieć oczu.
— Żulczyk
Reposted fromchained chained viafxckyox fxckyox
2665 9eee
Reposted fromhysterie hysterie viapchamtensyf pchamtensyf
Reposted fromshakeme shakeme viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl