Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8168 bb8e
Reposted fromEtnigos Etnigos
8236 8ad0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
8244 8d87
Reposted fromEtnigos Etnigos
8319 060b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
8640 191b 500
Reposted fromTamahl Tamahl
9070 4012 500
Reposted fromlittlewhitekitten littlewhitekitten
9071 5997 500
Reposted fromlittlewhitekitten littlewhitekitten
7293 f0cd
Reposted fromkarahippie karahippie viahrafn hrafn
7332 41cf 500
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viahrafn hrafn
8466 c821 500
Reposted fromhrafn hrafn
8475 d9c6 500
Reposted fromhrafn hrafn
Ostatnie trzy miesiące żyję na odpierdol.
— znalezione
Reposted fromFlau Flau viapchamtensyf pchamtensyf
2094 5275
9587 35bd
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viapchamtensyf pchamtensyf
Tu nie chodzi o to, że przestaje mi zależeć, że staje się zimną kobietą, nie. Ja zabieganie o drugą osobę mam we krwi. Uwielbiam rozpieszczać, zaskakiwać, dbać, starać się. Po prostu chciałabym, żeby choć raz w życiu to o mnie zabiegano w taki sposób. Żeby ktoś był ciekawy jaką kawę piję, co gra mi w słuchawkach, czy wolę książkę czy film, jakie są moje ulubione kwiaty i czy lubię morze. Rozumiesz?
— tumblr
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viapchamtensyf pchamtensyf
6257 7c9d
Reposted fromniewychowana niewychowana viapchamtensyf pchamtensyf
6862 72be
Reposted fromnervure nervure viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...