Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9182 28eb
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaszydera szydera
Przyjeżdżam do domu, kładę się i mam straszny szum w głowie, od siebie. Huczy mi wszystko to, co powiedziałam, zrobiłam, przemyślałam w ciągu dnia, czym się namartwiłam, z czego się śmiałam, co mnie zastanowiło, ucieszyło...
— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa viapchamtensyf pchamtensyf
Każdy lubi być w centrum czyjegoś wszechświata.
— Jonathan Carroll
0732 4b47 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapredictableannie predictableannie
Było w nim coś potwornie smutnego (...), myślę, że to najsmutniejsza istota ludzka, jaką kiedykolwiek spotkałem w życiu, i słowo <smutny> wydaje mi się bardzo słabe: powinienem raczej powiedzieć, że było w nim coś zniszczonego, coś całkowicie zdewastowanego. Zawsze miałem wrażenie, że życie mu ciążyło, że nie utrzymywał już najmniejszego związku z czymkolwiek, co żyje. Myślę, że wytrzymał dokładnie tyle czasu, ile mu było potrzeba, aby ukończyć swe prace, i że nikt z nas nie może sobie nawet wyobrazić, ile wysiłku go to kosztowało.
— Cząstki elementarne - Houellebecq.
Reposted fromjudyta judyta viafxckyox fxckyox
Reposted frommajkey majkey viafxckyox fxckyox
9597 262b 500

utracone:

edit.

Reposted fromczarnycukier czarnycukier viawaniliowaa waniliowaa
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawaniliowaa waniliowaa
6654 2d83
Reposted fromIndesirable Indesirable viaspontaneous spontaneous
Byłem zaślepiony, bo kochałem cię tak, że nie nic nie widziałem,
Zostałem rozbity na milion kawałków
Gdy zdałem sobie sprawę, że w ogóle cię nie obchodzę
— Johnny Cash
Reposted fromflesz flesz viapchamtensyf pchamtensyf
a ja się czułam jednym wielkim totalnym błędem, wstydem, brakiem celu.
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Reposted fromsfeter sfeter viaNataly Nataly
Generalnie była to dziewczyna miła, uczuciowa, choć na wskroś, na wylot chyba pierdolnięta.
— Dorota Masłowska
Reposted frompasazerka pasazerka viapchamtensyf pchamtensyf
Jest taka chwila, w której, zdani sami na siebie, ludzie przestają żyć, a starają się zaledwie przeżyć.
— Stephen King
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapchamtensyf pchamtensyf
1944 5a0c 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
2749 0265 500
Reposted fromviolator violator viapchamtensyf pchamtensyf
Jeśli nie możesz ich pokonać, to chociaż ich powkurwiaj.
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viafxckyox fxckyox
nie mogę się doczekać, aż nigdy więcej Cię nie zobaczę.
— Blair
Reposted fromtakemetoheaven takemetoheaven viafxckyox fxckyox
(...)zrozumienie znaczyć będzie więcej niż namiętność .
— Stefan Zweig – Balzac. Biografia
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaveronica-o veronica-o
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl