Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5165 e7b4
Reposted fromevaaristo evaaristo viaveritas1 veritas1
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viatirarira tirarira
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viatirarira tirarira
4405 acde 500
Reposted fromtfu tfu viaPicki91 Picki91
7000 ba6e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
Z każdego miejsca - uciekałem.
Od każdego człowieka - uciekałem.
Głupie były te moje ucieczki - bezskuteczne.
Po co uciekać z jednego miejsca do innego, jeżeli potem znów się ucieka z innego do jeszcze innego? Bo po co zostawiać jednego człowieka dla drugiego, jeżeli tego drugiego zostawia się póżniej dla trzeciego, a tego trzeciego dla...
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viazwariowalam zwariowalam
9820 1c9a 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viairmelin irmelin
7687 051e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
Reposted fromDennkost Dennkost viairmelin irmelin
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromEmisja Emisja viacytaty cytaty
6861 4d50 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viairmelin irmelin
9978 b8e6 500
Reposted fromrubinek rubinek viairmelin irmelin
0854 9749 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viairmelin irmelin
Jeżeli jest coś, co na prawdę chcesz zrobić –zrób to ! Jaki­kol­wiek jest twój cel bądź pewien, że nigdy go nie osiągniesz, jeżeli nie poko­nasz swo­jego stra­chu i nie odbijesz od brzegu.
— R. Branson
Reposted fromxxangelxx xxangelxx viaPicki91 Picki91
Twoim najgorszym wrogiem jest twój własny umysł. On cię wiąże, on cię krępuje.
— Ziemiański Andrzej- Achaja
Reposted fromnictuniema nictuniema viaPicki91 Picki91
Reposted fromlifeless lifeless viaPicki91 Picki91

"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".

Ryszard Kapuściński

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaPicki91 Picki91
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaPicki91 Picki91
9158 d69d
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vialenifca lenifca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl