Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5058 9d4f
Reposted fromkarahippie karahippie vianosiemka nosiemka
Reposted fromFlau Flau viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
come to daddy
Reposted fromlaserpony laserpony viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
"Jesteś pewien, że nie podcinasz jej skrzydeł, zamiast pomóc jej znów nauczyć się latać?"
— Anne Bishop – "Serce Kaeleer"
2967 d0e1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
1402 0b4a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaspontaneous spontaneous
0605 ae96
1886 8640
Reposted fromamatore amatore viaspontaneous spontaneous
3601 9335 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaspontaneous spontaneous
2527 50a6 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaspontaneous spontaneous
4336 bafd 500
Reposted fromfoods foods viaspontaneous spontaneous
6835 81b6 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin
6144 2166
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viairmelin irmelin
4308 0bd0 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaszydera szydera
1700 14e2 500
Reposted fromidiod idiod viaszydera szydera
Reposted fromlaserpony laserpony viairmelin irmelin
3373 8f44
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahouda houda
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viahouda houda

To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa. 

— Rachel Hawthorne
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viahouda houda
Reposted frombluuu bluuu viaveritas1 veritas1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl