Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Z niektórych tragedii nie potrafimy się do końca otrząsnąć, ale ponieważ musimy żyć dalej, więc żyjemy. Część mnie jakby umarła, została zdruzgotana. Przeszłość wciąż mnie dusiła, ale miałam szczęście otaczać się ludźmi, którzy nie pozwolili mi zatonąć.
— Guillaume Musso
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaEtien Etien
0962 637b 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaEtien Etien
2104 90f2
Reposted fromkarahippie karahippie viaEtien Etien
Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaEtien Etien
Kiedykolwiek popełniasz błąd albo dostajesz kopniaka od życia, nie oglądaj się za siebie zbyt długo. Błędy są naturalnym sposobem, w jaki życie udziela Ci lekcji.
— Og Mandino
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaEtien Etien
3714 563f 500

andantegrazioso:

Friday evening mood | foter

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaEtien Etien
Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Wino to już całkiem inna historia.
— Barbra Streisand
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeksandra leksandra
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viasztukamatorka sztukamatorka
(...) ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
Reposted fromdygoty dygoty viarudaizia rudaizia
Generalna zasada jest jedna: na mężczyznę czekać nie wolno.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromKACHA KACHA viarudaizia rudaizia
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viatwiggylaw twiggylaw
6998 862b
Reposted fromRuisu-kun Ruisu-kun viaszydera szydera
Reposted fromshakeme shakeme viaszydera szydera
4619 c0e8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaarrives arrives
Tak. Nie miałam młodości.
Żyłam. Bez imprez, spontanicznych wyjazdów, studiów, koncertów. 
Nie miałam czasu - musiałam być dorosła.
— aggape.soup.io
Reposted fromaggape aggape viaarrives arrives
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl