Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1122 41c0 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viairmelin irmelin
4177 bf60 500

w: Wroclaw [Wroclove]

5935 f1e5
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viazwariowalam zwariowalam
7722 82f6 500
Reposted from777727772 777727772 viaxal xal
3216 adf1 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viaAmericanlover Americanlover
Czy tak będzie już zawsze, że kochać będę kogoś kto nie może być mój?
Reposted fromwetryagain wetryagain viaszydera szydera
9729 e03d 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viazwariowalam zwariowalam

Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted fromlovvie lovvie viazwariowalam zwariowalam
Obnażenie komuś swojej duszy jest jak celowe dźganie się w serce i czekanie, aż osoba, którą kochasz zatrzyma krwawienie
7598 14f2 500
Reposted fromkarahippie karahippie viazwariowalam zwariowalam
1509 51c3 500
Reposted fromyannim yannim viazwariowalam zwariowalam
Osiągasz to, w co wierzysz. Przyciągasz to, czego pragniesz
7351 fec5 500
Reposted fromxanth xanth viairmelin irmelin
Nie miałem pretensji do nikogo, poza samym sobą. Byłem przyzwyczajony, bo odkąd żyję, mam do siebie mnóstwo pretensji.
— Jakub Żulczyk “Wzgórze psów”
(via polskie-zdania)
Nie potrzebował pistoletu by mnie zabić, wystarczyło, że odpowiednio dobrał słowa.
— Takie z wczoraj.
1734 b544 500
Reposted frombeer beer viairmelin irmelin
2574 3ed7
Reposted fromTankistD TankistD viairmelin irmelin
2525 e62c
Reposted fromTankistD TankistD viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl