Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8007 2571 500
Reposted fromwyczes wyczes viawujcioBat wujcioBat
5900 8632 500
Reposted fromhormeza hormeza viaBucefal Bucefal
7923 07c6
Reposted frommhorrighan mhorrighan viawaco6 waco6
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn vialexxie lexxie
8094 bb47
Reposted frompunisher punisher viathor7o thor7o
4014 8076
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianiedot niedot
byłam sobą i to wszystko zepsuło zawsze gdy pokazuję siebie  zła stronę skrytą za maską aktorstwa wszystko pęka nie powinnam nie zdejmę jej już  tak będzie lepiej 
— Alice
4115 b7d9 500
Reposted frompiehus piehus viatwiggylaw twiggylaw
2537 1a2a
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamilky-mist milky-mist
9255 755b
Reposted fromRowena Rowena viamilky-mist milky-mist
4036 c974 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viamilky-mist milky-mist
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
0735 adde 500
Reposted fromtfu tfu viafuckingspecial fuckingspecial
to miłe spotkać kogoś, kto rozumie. rozumie brak czasu, dużo nauki i aktywności, które Cię rozwijają i są dla Ciebie ważne. kogoś, kto nie każe Ci z nich rezygnować.  nie stawia cichego wyboru, pomiędzy sobą, a Twoją ambicją.  miłe.
— xxx
"Skarżę się na nijaczenie wszystkiego i sam jestem przykładem takiego nijaczenia."

Sławomir Mrożek
Reposted frominmann inmann viamadlajn madlajn
Chodź pocałuję cię tam, gdzie się kończysz i zaczynasz (...) w duszę, chodź, pocałuję cię w serce. Na dzień dobry. Na dobranoc. Na zawsze. Na nigdy. Na teraz. W samo serce.
— żulczyk
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamadlajn madlajn
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadlajn madlajn
Co mam mówić, [...] czego ty ode mnie oczekujesz? Przecież jestem tak banalna, że aż typowa, nic się nie dzieje, jestem nigdzie i wszędzie, zawsze i nigdy. Kiedyś byłam bardziej, tak mi się przynajmniej wydawało, a teraz jestem mniej. Teraz tylko trwam, nie wierząc i nie oczekując.
— Marta Fox, "Ocalenie"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viamadlajn madlajn
3266 00a1 500
Atypowy
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl