Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tahereh Mafi - Dar Julii
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
0708 18c4 500
Tymczasem w niedzielę w Polszy...
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viairmelin irmelin
0887 9583
Reposted fromAgnya Agnya viaveritas1 veritas1
6785 c925
Reposted fromAmericanlover Americanlover viadobby dobby
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
Reposted fromniewychowana niewychowana viahasandra hasandra
Wydawało mi się, że jesteś w stanie się zmienić, że ja jestem w stanie cię zmienić. Ale ludzie się nie zmieniają. Wydawało mi się, że to, co do ciebie czuję, wystarczy, żeby coś zbudować razem. Ale to będzie takie szarpanie dwa kroki w przód, krok w tył, trzy do tyłu, dwa do przodu. Nie mam na to siły. Myślałam, że mam, ale niestety nie.
— Piotr C. "Pokolenie Ikea Kobiety"
Reposted frompanikea panikea viahasandra hasandra
Nie rezygnuj z marzeń, to że coś nie dzieje się teraz, nie znaczy, że nigdy nie nastąpi.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaveritas1 veritas1
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaveritas1 veritas1
8939 c71d 500
8763 17c1 500
Reposted fromciarka ciarka viaimbirimbir imbirimbir
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek viaimbirimbir imbirimbir
0732 14cf 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
5543 8f90 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
2806 9433
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Ty milczysz i ja milczę
- tylko to nas teraz łączy.
— K. Kowalewska
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialeksandra leksandra
Żeby wreszcie zdarzyło się w twoim życiu coś, co sprawi, że przestaniesz być tak cholernie smutna.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
Nic bardziej nie podnieca niż świadomość, że facet kocha cię tak, iż nigdy nie ma cię dosyć.
— Samantha Young - "To, co najważniejsze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl