Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4154 f6cd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialeksandra leksandra
7192 91cd
Reposted frompotatolovero potatolovero vialeksandra leksandra
9125 e85a
2758 997b
Reposted fromodnowa odnowa viaKawaiiNamida KawaiiNamida
0029 a0d1 500

yiorgosmavropoulos:

Where there’s smoke

Reposted fromjohnkeats johnkeats viamyniu myniu
9815 a173
Reposted fromsunlight sunlight viadisheveled disheveled
Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą
— Harv Eker
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viahasandra hasandra
6275 417c 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
6292 47a9 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
2758 997b
Reposted fromodnowa odnowa viaEtien Etien
9833 f9c5
Reposted fromKejstyna Kejstyna viaEtien Etien
4425 d487
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaEtien Etien
2019 9032 500
Reposted fromemanacjeslabosci emanacjeslabosci viaEtien Etien
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care viaKawaiiNamida KawaiiNamida
Kiedy masz 20 - 30 lat i nie dopuszczasz do siebie emocji, to znaczy, że umarłaś/umarłeś i możesz chodzić, oddychać ale i tak jesteś trupem.
W życiu chodzi o to, aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głową w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano, bo znów nie wyszło.
I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.
Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne i bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.
A na koniec i tak pamiętamy te rzeczy, które były niestabilne i niebezpieczne.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viaKawaiiNamida KawaiiNamida
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl