Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3690 342f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viachemiczna chemiczna
Niczego nie oczekiwać.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaaleander aleander
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viagabrielle gabrielle
2960 ec29 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaHypothermia Hypothermia
1781 bee9
Reposted fromonlyman onlyman viachemiczna chemiczna
Wrażliwość wymaga więcej niż cokolwiek innego w życiu. Trzeba być gotowym na absolutnie każde uczucie, a wrażliwość to najostrzejszy nóż, najdłuższy maraton, najwyższa góra.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakoloryzacja koloryzacja
Dobrze życie. Już się pośmialiśmy. Czy może być już dobrze? Czy możesz mnie już dobić? 
— Martwy lis
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viachemiczna chemiczna
2829 9be2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
5712 e451 500
Reposted fromTamahl Tamahl viapiehus piehus
5589 bc57
Reposted frombearded bearded viachemiczna chemiczna
Po prostu był.
I podobało się to moim ustom, mojej szyi i całemu ciału.
— EDA (collarbones)
Reposted fromcollarbones collarbones viagabrielle gabrielle
2484 b298 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
6650 ce76
Reposted frompwg pwg viajestnamdzisiajsmutno jestnamdzisiajsmutno
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
8153 6e47 500
Reposted fromhavingdreams havingdreams viacytaty cytaty
0445 50c9 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
6348 650a 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
Gdzie byś się podział, gdybyś rzucił to wszystko w diabły? Kiedy wszystko wydaje się beznadziejne, dokąd uciekasz?
— Grey's Anatomy
Gdzie byś się podział, gdybyś rzucił to wszystko w diabły? Kiedy wszystko wydaje się beznadziejne, dokąd uciekasz?
— Grey's Anatomy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl